Bereket duası nedir? İşyeri, rızık ve bolluk için okunacak dua. BEREKET (Karınca) Dua’sı

Bereket duası nedir? İşyeri, rızık ve bolluk için okunacak dua. BEREKET (Karınca) Dua’sı

Rızık için Dua Hangisidir? Rızık için dua okuyabileceğiniz gibi, bereketin artması için peygamberimiz tarafından önerilmiş tavsiyelere kulak verebilirsiniz.

Bereket duası nedir? İşyeri, rızık ve bolluk için okunacak dua

Rızık için Dua Hangisidir? Rızık için dua okuyabileceğiniz gibi, bereketin artması için peygamberimiz tarafından önerilmiş tavsiyelere kulak verebilirsiniz. Rızık genişlemesi için kişilerin hem maddi hem de manevi anlamda kendisine verilenlerin kıymetini bilmesi gerekmektedir.

Kişiye verilenlerin tümü Allah’ın bir lütfudur. Kişilerin asla israf etmemesi gerekir. Zaruri olmayan alışveriş yapmayın. Kazandıklarınızı har vurup harman savurmayın. Evin içinde çocuk varsa, onlarla ahlaklarının genişlemesi için faydalı sohbetler edin. Namaz kılın. Zekatınızı vermeyi ihmal etmeyin. Malın şükrünün mal ile olduğunu unutmayın. Rızkınızın artması için kazancınızın helal olması gerekir. Mala az da olsa haram karışmamalıdır. Bunlara ek olarak misafir kabul etmek, akraba ziyareti ve hırs etmemek gibi aslında küçük görülen noktalar da rızkın artması için çok önemlidir.

Rızık için Seher Vakti 5 Kere Okunacak Dua

Rızık için seher vakti okunması gereken dua ile rızkınızı çoğaltacaksınız. Duayı okumadan önce abdestinizi alın. Dua okunacak mekanın dua okumaya yaraşır (temiz, günah işlenmemiş) bir yer olduğundan emin olduktan sonra, Allah’a hamd edin ve peygamber adına salavat getirin. Ardından kıble yönüne dönerek ellerinizi semaya doğru açın ve:

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid.”

Duasını 5 kere tekrar edin.

Duanızı okuduğunuz sırada Allah’a sığındığınızı belirtmeniz duanın güzelleşmesini sağlar. Örneğin:

 • Allah’ım rızıksız kalmaktan sana sığınırım,
 • Allah’ım rızkımı kısan davranışlarda bulunmaktan sana sığınırım,
 • Allah’ım rızkımın azalmasına karşın sana güvenir sana sığınırım,
 • Allah’ım duaların kabul olması için sana sığınırım,
 • Allah’ım başıma gelecek her türlü müsibete karşı sana sığınırım diyebilirsiniz.

Bu duanın mutlaka seher vaktinde okunması gerekir. Seher vaktinde edilen duaların kabul olacağı İslam alimleri tarafından belirtilmiştir.

Rızık için Duanın Kabul Olması için Ne Yapmak Gerekir?

Rızık için okunan duanın kabul olması için:

 • Kişilerin ısrarcı bir şekilde dua etmesi gerekir. Duaların kabul olması için acele edilmemelidir. Hz. Peygamber, kişilerin dualarının ancak acele etmedikleri zaman kabul olacağını belirtmiştir.
 • Duanın tevazu ile edilmesi gerekir. Kuran’ı Kerim’de bir ayette kişilerin yalvara yalvara dua etmeleri gerektiği ve Allah’ın haddi aşan kişileri sevmediği belirtmiştir.
 • Dua etmeden önce peygambere salavat getirilmesi gerekir. Hz Peygamber, namaz kılan kişilerin önce Allah’a layık olduğu şekilde
  • hamd edilmesini, ardından kendine salat ve selam edilerek, dua yapılması gerektiğini söylemiştir.
  • Duanızın kabul olmasını istiyorsanız, duadan önce tövbe etmeyi unutmayın. Günah işleyen kişilerin dua etmeye layık olmadığı söylenir. Bir daha günah işlemeyeceğinize dair tövbe edin ve sözünü bozmayın.

  Rızık duası için bütün bu maddelere dikkat ettikten sonra yine de aceleci olmayın. Unutmayın ki olduran Allah’tır. Bir dua kabul olmadığı için kızdığınızda, üzüldüğünüzde aslında Allah’a karşı öfkelenmiş ve ona tepki göstermiş olursunuz. Bu büyük bir günahtır. Bunun yerine kendinizi Allah’a bırakın ve sabırla beklemeye devam edin.

Rızık için Dua Ne Zaman Okunmalıdır?

Rızık için dua okunma zamanı doğru seçilirse duanın kabul olacağı söylenir. Bazı anlar İslam için kıymetli kabul edildiğinden insanlar bu zamanlarda Allah’a dua ederler. Bu anların başında Ramazan geceleri, Bayram geceleri, Kadir gecesi gelir. Bunun dışında kişilerin bulunduğu haller de duanın kabul olmasını sağlayabilir. Örneğin bir kişi oruç tuttuğu zaman dua okuduğunda kişilerin duası kabul olur. Ayrıca kişiler kalbinde incelik hissettikleri an rızık duası okurlarsa kesinlikle bu dualarının kabul olacaklarını göreceklerdir. Namaz kılındığı sırada, tam secde anında yüce yaratıcıya çok yakın olunduğu bilinir. Tam bu anda kişilerin gönlünden geçen duayı etmeleri dualarının kabul olmasını sağlar.

Karınca Duası (Bereket Duası) Türkçe Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

 

Karınca Duası (Bereket Duası) Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir